Basta Ragnhildsborg

är ett stödboende med HVB-tillstånd för vuxna med missbruksproblem, dubbeldiagnoser och/eller psykiskt/sociala problem, som är i behov av ett bra och drogfritt boende. Vi tar även emot personer med substitutionsbehandling, samt hanterar medicin. Vi finns i Södertälje.

För placerande myndighet

Vi är ett stödboende, men med behandlingsinslag. På Ragnhildsborg finns ingen behandling, grupper eller program som alla måste inrätta sig efter. Istället anpassar vi både regler och dagarnas innehåll till den enskildas önskemål och behov. Dock ser vi arbetet som en mycket viktig del i rehabiliteringen. Vi är mycket flexibla, med måttot ”allt går att ordna”, bara man vill! Vi har under åren här haft personer som gått 12-stegsprogram, haft egen terapi, gått på AA/NA-möten, tagit körkort, utbildat sig på komvux och arbetat på en rad olika arbetsplatser i Södertälje.

Vår ideologi

”Det centrala skeendet i det psykiatriska arbetet utspelas i mötet mellan två människor. Den ena av dessa är i behov av hjälp och har upplevt något slags sammanbrott i förmågan att klara sitt liv. Den andra är en människa som på mer eller mindre goda grunder kan kalla sig professionell. Om den hjälpsökande kan få uppleva att den andre verkligen lyssnar i respekt för det unika i hans/hennes person och situation, kommer det få en avgörande betydelse för förmågan att knyta an i fortsättningen.” Citat Cullberg.

På Ragnhildsborg ser vi på människors problem utifrån en psykodynamisk förklaringsmodell. Vi tror att det är mötet mellan människor som är läkande och leder framåt i livet. Relationen med kontaktpersonen är viktig och tillsammans arbetar vi med livssituationen här och nu, hjälper till med myndighetskontakter, tittar på nätverket och planerar framåt. Varje individ är unik, därför undviker vi alla mallar. I stället försöker vi skapa den miljö och de förutsättningar som vi tror kan vara bra och utvecklande för varje enskild människa. Kontakten med barn och familj är viktig. De är välkomna att besöka oss och att t.ex. delta i julfirande eller dylikt.

Vår ideologi

Vi är en personalgrupp på 12 personer med utbildningar inom olika områden, till exempel socialpedagog, behandlingsassistent, alkohol- och drogterapeut, sjuksköterska, mentalskötare, kock och psykoterapeut. Tillsammans bildar vi en arbetsgrupp med bred kompetens och lång erfarenhet. Med vidareutbildning och handledning försöker vi hela tiden bli bättre.

Kontaktpersoner

Varje boende har sin egen kontaktperson. Dennes ansvar är att tillgodose den boendes individuella behov av stöd och hjälp, samt att tillsamman utforma och följa upp handlingsplanen.

Att bo hos oss

Reglerna är enkla. Vi tolererar inget våld och vi har en absolut nollgräns för droger. Utöver detta utformar vi tillsammans individuella regler för varje boende tillsammans med placerande socialsekreterare. Varje person som kommer till oss är unik och skapar själv sig handlingsplan utifrån sina egna beslut och önskemål. Vi tror på individens egen förmåga att förändra sitt liv. Vi kan stötta med arbetskamrater, men även professionell personal. För dem som önskar kan vi erbjuda bland annat egen terapi, tolvstegsmetoden, AA-möten eller NA-möten. När det gäller utbildning och läkare använder vi oss av samhällets resurser.

Arbete

På Basta Ragnhildsborg arbetar alla, men efter förmåga. Det kan innebära allt från full arbetsdag på Basta Nykvarn, i vår secondhandaffär eller ute i samhället, till att man arbetar några timmar varje dag eller sköter våra getter.

Djuren på Ragnhildsborg

Djuren är viktiga. Här finns får, getter, katt, kaniner och hundar. Att kliva upp varje morgon för att djuren väntar på skötsel och mat kan upplevas som mer meningsfullt än någonting annat under långa perioder. Fler än en har haft stort stöd av våra djur i sin kamp för att sluta missbruka.

Utsluss

Talby är vår enhet på vägen ut i samhället. Där bor det fem personer som alla arbetar på dagarna. På Talby har man förutom sitt arbete även ansvar för att sköta ” hus och hem”. Vi har även möjlighet att erbjuda träningslägenheter för de som önskar.

Fritid och friskvård

Friskvården är ett viktigt inslag i vardagen på Ragnhildsborg. Flera gånger varje vecka åker vi till badhuset för att simma och träna. En rik fritid ger lust till livet och social träning. Bio, teater, bingo, konserter och friluftsliv är några exempel på vad vi hittar på. I ”levande verkstaden” utvecklar vi vår kreativitet.

Kontakta oss

9 + 14 =

  • Basta Ragnhildsborg
    Ragnhildsborgsvägen 109
    152 50 Södertälje
  • 08 – 550 389 81
  • Fax: 08 – 550 368 79
  • gunnel.bostrom@ragnhildsborg.se

 

Basta Ragnhildsborg är ett företag inom Bastaconcernen.